allotment

allotments
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet allotment har 4 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom data
  • Inom trädgårdskonst
  • Inom sjöfart, historia
ekonomi
data
trädgårdskonst
sjöfart, historia

Vad betyder allotment inom ekonomi ?

a share set aside for a specific purpose

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Vanlig betydelse av ordet allotment inom data

the act of distributing by allotting or apportioning

Översättningar (inom data)

Synonymer till allotment (inom data)

Möjliga synonymer till allotment (inom data)

Mindre vanlig betydelse av ordet allotment inom trädgårdskonst

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Svenska

Möjliga synonymer till allotment (inom trädgårdskonst)

Ovanlig betydelse av ordet allotment inom sjöfart, historia

Översättningar (inom sjöfart, historia)

Svenska

Diskussion om ordet allotment