assignment

assignments
Substantiv

Översättningar

Synonymer till assignment

Hur används ordet assignment

 • "the first task is the assignment of an address to each datum"

Ordet assignment har 7 betydelser

 • Inom ålderdomlig
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom juridik
 • Inom trädgårdskonst
 • Inom amerikansk engelska, utbildning
 • Inom ekonomi
 • Inom medicin
ålderdomlig
ALLMÄNT
juridik
trädgårdskonst
amerikansk engelska, utbildning
ekonomi
medicin

Vanligast betydelse av ordet assignment inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till assignment (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till assignment (inom ålderdomlig)

Vanlig betydelse av ordet assignment inom ALLMÄNT

as duty that you are assigned to perform especially in the armed forces: "hazardous duty"

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till assignment (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till assignment (inom ALLMÄNT)

Vanlig betydelse av ordet assignment inom juridik

the instrument by which a claim or right or interest or property is transferred from one person to another

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till assignment (inom juridik)

Vanlig betydelse av ordet assignment inom trädgårdskonst

the act of distributing something to designated places or persons

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Synonymer till assignment (inom trädgårdskonst)

Möjliga synonymer till assignment (inom trädgårdskonst)

Mindre vanlig betydelse av ordet assignment inom amerikansk engelska, utbildning

Översättningar (inom amerikansk engelska, utbildning)

Svenska

Mindre vanlig betydelse av ordet assignment inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Mindre vanlig betydelse av ordet assignment inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till assignment (inom medicin)

Möjliga synonymer till assignment (inom medicin)

Diskussion om ordet assignment

 • - 2009-08-06

  uppgift

 • - 2009-08-06

  Uppdrag