apportion

apportion
apportioned
apportioned
Verb

Översättningar

Synonymer till apportion

Ordet apportion har 3 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom kemi
  • Inom data
ekonomi
kemi
data

Ordet apportion inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till apportion (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till apportion (inom ekonomi)

Ordet apportion inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Synonymer till apportion (inom kemi)

Möjliga synonymer till apportion (inom kemi)

Ordet apportion inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till apportion (inom data)

Möjliga synonymer till apportion (inom data)

Diskussion om ordet apportion

apportioning

Substantiv

Synonymer till apportioning (inom data)

Diskussion om ordet apportioning