allot

allot
allotted
allotted
Verb

Översättningar

Ordet allot har 2 betydelser

  • Inom religion
  • Inom ekonomi
religion
ekonomi

Vanligast betydelse av ordet allot inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Möjliga synonymer till allot (inom religion)

Ordet allot inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till allot (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till allot (inom ekonomi)

Diskussion om ordet allot