bestow

bestow
bestowed
bestowed
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till bestow

Hur används ordet bestow

  • "bestow an honor on someone"

Ordet bestow har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom norgespec
ALLMÄNT
norgespec

Ordet bestow inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till bestow (inom ALLMÄNT)

Ordet bestow inom norgespec

give as a gift

Översättningar (inom norgespec)

Svenska

Synonymer till bestow (inom norgespec)

Möjliga synonymer till bestow (inom norgespec)

Diskussion om ordet bestow

  • - 2008-08-21

    'Bestow' kan även betyda 'använda', men detta är tydligen en äldre form. Ex: The permission can be bestowed=Tillåtelse att använda