ge

ger
gav
givit (gett)
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet ge på svenska?

Presens: ger
Preteritum: gav
Supinum: givit (gett)

Hur används ordet ge

 • "Boken gav oss en inblick i diktarens vardagsliv."
 • "Var god ge mig väskan!"
 • "Men han tycker också att det är okej om någon vill ge draken ett annat smeknamn."
 • "Med hjälp av mobilbilderna kunde sedan polisen i Karlshamn ge sig ut på jakt."
 • "Skolverket menar att den nya IT-strategin kommer ge en större likvärdighet mellan eleverna på landets skolor och att elevernas resultat kommer bli bättre, om det finns en tydlig pedagogisk idé med datoranvändandet."
 • "– Jag tycker det är jätteviktigt att man som ung musiker får goda förebilder som är lite äldre så att de hänger kvar med sitt instrument och det hoppas vi detta projekt kan ge, säger LiseLotte Hjortenhammar."
 • "– En annan förhoppning är att det ska ge en acceptans att skicka iväg sina barn på idrottsaktiviteter."
 • "Standardiserade vårdförlopp är ett bra sätt att ge vettiga förutsättningar för personalen att ge en bra och tillgänglig vård, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande."
 • "Standardiserade vårdförlopp är ett bra sätt att ge vettiga förutsättningar för personalen att ge en bra och tillgänglig vård, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande."
 • "Inte heller polisen kan ge klart besked."
 • "I Ronneby kommun står 215 barn i kö och det hårda trycket har gjort att kommunen inte kan ge en plats inom fyra månader – något som man ska få enligt skollagen."
 • "Demens kan också ge ökad oro och nedstämdhet och här har Ove haft en viktig del."
 • "Oljekällan gav bara femtio fat om dagen"
 • "Arrendet gav en mycket stor avkastning."
 • "Hon gav sin man tvillingar"
 • "Han gav henne pension"
 • "Ge mig boken"

Ordet ge har 13 betydelser

 • Inom polisväsende
 • Inom spel
 • Inom juridik
 • Inom generell
 • Inom bildligt
 • Inom ekonomi
 • Inom formell stil
 • Inom anatomi
 • Inom formell stil
 • Inom fysik
 • Inom vanliga uttryck
 • Inom servering
 • Inom litteratur
polisväsende
spel
juridik
generell
bildligt
ekonomi
formell stil
anatomi
formell stil
fysik
vanliga uttryck
servering
litteratur

Vad betyder ge inom polisväsende ?

överföra (något) till (någon annans förfogande eller ägo, som regel utan förväntad motprestation), dela med sig

Översättningar (inom polisväsende)

Synonymer till ge (inom polisväsende)

Möjliga synonymer till ge (inom polisväsende)

Vanlig betydelse av ordet ge inom spel

Översättningar (inom spel)

Engelska

Synonymer till ge (inom spel)

Möjliga synonymer till ge (inom spel)

Vanlig betydelse av ordet ge inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till ge (inom juridik)

Möjliga synonymer till ge (inom juridik)

Ordet ge inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till ge (inom generell)

Uttryck till ge (inom generell)

Ord i uttryck för ge (inom generell)

Möjliga synonymer till ge (inom generell)

Möjliga synonymer till ge (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet ge inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till ge (inom bildligt)

Möjliga synonymer till ge (inom bildligt)

Vanlig betydelse av ordet ge inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till ge (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till ge (inom ekonomi)

Mindre vanlig betydelse av ordet ge inom formell stil

Synonymer till ge (inom formell stil)

Möjliga synonymer till ge (inom formell stil)

Mindre vanlig betydelse av ordet ge inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Synonymer till ge (inom anatomi)

Möjliga synonymer till ge (inom anatomi)

Mindre vanlig betydelse av ordet ge inom formell stil

Översättningar (inom formell stil)

Synonymer till ge (inom formell stil)

Möjliga synonymer till ge (inom formell stil)

Mindre vanlig betydelse av ordet ge inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till ge (inom fysik)

Möjliga synonymer till ge (inom fysik)

Ovanlig betydelse av ordet ge inom vanliga uttryck

Översättningar (inom vanliga uttryck)

Engelska

Synonymer till ge (inom vanliga uttryck)

Möjliga synonymer till ge (inom vanliga uttryck)

Ovanlig betydelse av ordet ge inom servering

Översättningar (inom servering)

Engelska

Synonymer till ge (inom servering)

Möjliga synonymer till ge (inom servering)

Ovanlig betydelse av ordet ge inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Möjliga synonymer till ge (inom litteratur)

Diskussion om ordet ge

Ge

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet Ge

 • "Ge gärna ett extra leende när du kliver på bussen eller när du beställer ditt kaffe, för i veckan är det den vänliga veckan."
 • "” Ge Odhnoff plats på torget ”"
 • "Hotet mot kassörskan : ” Ge mig pengarna annars mördar jag dig ”"
 • "– Det var en man med en morakniv som kom in och sa ungefär ” Ge mig pengarna, annars mördar jag dig ”."
 • "- Ge oss inflytande i nästa val så kommer vi inte att svika er som byggde det här landet, sade han till kraftiga applåder."
 • "Ge er ut i naturen i sommar – och njut!"
 • "Jägareförbundet : ” Ge äpplen till älgarna ”"
 • "– Ge inte upp, det kommer finnas en möjlighet och det kommer finnas jobb även till de här som inte har arbete i dag."
 • "– Ge en detaljerad beskrivning av det gods du saknar, så kanske vi anträffar dina föremål vid en husrannsakan, säger polisen Alexander Vujovic."
 • "Ge personalen på länets sjukhus, fritidsgårdar och skolor HBT-utbildning – för ett bättre bemötande i vardagen."

Vad betyder Ge inom generell ?

kemiskt tecken för grundämnet germanium

Diskussion om ordet Ge

ge

Adjektiv

Hur används ordet ge

 • "Men han tycker också att det är okej om någon vill ge draken ett annat smeknamn."
 • "Med hjälp av mobilbilderna kunde sedan polisen i Karlshamn ge sig ut på jakt."
 • "Skolverket menar att den nya IT-strategin kommer ge en större likvärdighet mellan eleverna på landets skolor och att elevernas resultat kommer bli bättre, om det finns en tydlig pedagogisk idé med datoranvändandet."
 • "– Jag tycker det är jätteviktigt att man som ung musiker får goda förebilder som är lite äldre så att de hänger kvar med sitt instrument och det hoppas vi detta projekt kan ge, säger LiseLotte Hjortenhammar."
 • "– En annan förhoppning är att det ska ge en acceptans att skicka iväg sina barn på idrottsaktiviteter."
 • "Standardiserade vårdförlopp är ett bra sätt att ge vettiga förutsättningar för personalen att ge en bra och tillgänglig vård, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande."
 • "Standardiserade vårdförlopp är ett bra sätt att ge vettiga förutsättningar för personalen att ge en bra och tillgänglig vård, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande."
 • "Inte heller polisen kan ge klart besked."
 • "I Ronneby kommun står 215 barn i kö och det hårda trycket har gjort att kommunen inte kan ge en plats inom fyra månader – något som man ska få enligt skollagen."
 • "Demens kan också ge ökad oro och nedstämdhet och här har Ove haft en viktig del."

Vad betyder ge inom generell ?

överföra (något) till (någon annans förfogande eller ägo, som regel utan förväntad motprestation), dela med sig

Möjliga synonymer till ge

Diskussion om ordet ge

Ge

Substantiv

Översättningar

Svenska

Diskussion om ordet Ge