kick in

kick in
kicked in
kicked in
Verb

Översättningar

Hur används ordet kick in

  • "kick in the doors"

Ordet kick in har 4 betydelser

  • Inom skämtsamt
  • Inom musik
  • Inom norgespec
  • Inom generell
skämtsamt
musik
norgespec
generell

Ordet kick in inom skämtsamt

Översättningar

Möjliga synonymer till kick in

Ordet kick in inom musik

Synonymer till kick in

Möjliga synonymer till kick in

Ordet kick in inom norgespec

Synonymer till kick in

Möjliga synonymer till kick in

Ordet kick in inom generell

open violently

Synonymer till kick in