stave in

stave in
staved in
staved in
Verb

Översättningar

Synonymer till stave in

Ordet stave in har 2 betydelser

  • Inom skämtsamt
  • Inom generell
skämtsamt
generell

Ordet stave in inom skämtsamt

Översättningar (inom skämtsamt)

Möjliga synonymer till stave in (inom skämtsamt)

Ordet stave in inom generell

break in the staves (of

(inom generell)