confer

confer
conferred
conferred
Verb

Synonymer till confer

Ordet confer har 3 betydelser

  • Inom religion
  • Inom internet
  • Inom generell
religion
internet
generell

Ordet confer inom religion

Möjliga synonymer till confer (inom religion)

Ordet confer inom internet

have a conference in order to talk something over

Synonymer till confer (inom internet)

Möjliga synonymer till confer (inom internet)

Ordet confer inom generell

grant a bestow

Diskussion om ordet confer

confer

Adverb

Synonymer till confer (inom generell)

Möjliga synonymer till confer

  • cf [ abbreviation ]
  • see

Diskussion om ordet confer