medintressent

medintressenten
medintressenter
medintressenterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet medintressent på svenska?

Obestämd singular: medintressent
Bestämd singular: medintressenten
Obestämd plural: medintressenter
Bestämd plural: medintressenterna

Möjliga synonymer till medintressent

Relaterat till medintressent

medverkan

gemensamhet

vän

beledsagning

Diskussion om ordet medintressent