moatjé

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet moatjé

  • "Marie Cavallier blev officiell moatjé till prins Joachim i påskas."
  • "Hennes moatjé för kvällen, Jakob Bergelin, såg fram mot att träffa alla vänner och mot den goda maten."
  • "– Jon Henrik är extremt tonsäker och proffsig och allmänt proffsig – och allmänt gullig, sa hans sjungande moatjé Aninia."

Vad betyder moatjé inom vardagligt ?

Samlevnad är när människor lever tillsammans. Begreppet används ofta om parförhållanden, men inte i första hand med tanke på sexualitet, utan snarare med åtanke om samarbete och hänsynstagande, som om liv i gemensam bostad, hushåll, i äktenskap eller annan etablerad relation. https://sv.wikipedia.org/wiki/Samlevnad

Möjliga synonymer till moatjé

Diskussion om ordet moatjé