tillbud

tillbudet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet tillbud

  • "Under sommaren har antalet tillbud på Brunnsbadet i Ronneby ökat kraftigt, det skriver Sydöstran."
  • "Dessutom visar det sig att arbetsmiljön i helikoptern aldrig tidigare undersökts och att det saknas rutiner för att fånga upp olycksfall och tillbud."
  • "Många tillbud på Brunnsbadet"
  • "Enligt arbetsmiljölagen är en arbetsgivare skyldig att anmäla till Arbetsmiljöverket om en olycka eller ett tillbud inträffar på en arbetsplats."
  • "Om du inte undersöker din arbetsmiljö så kan ju risker för olyckor och tillbud lättare hända, säger Lotta Danelius."
  • "Händelsen klassas i anmälan som ett allvarligt tillbud."
  • "Färre tillbud på Brunnsbadet – föräldrar har bättre koll"
  • "– Vi har generellt något tillbud om året där skördemaskiner är inblandade, säger Torbjörn Svensson, insatsledare på Räddningstjänsten i Östra Blekinge."
  • "Eftersom det har varit ett tillbud kommer vi självklart att rapportera och prata med de som är involverade."
  • "Trots det så har antalet tillbud minskat från 62 stycken förra året till 16 i år."

Vad betyder tillbud inom generell ?

oförutsedd, hotande händelse som lätt kunde ha utvecklat sig till en olycka

Möjliga synonymer till tillbud

Relaterat till tillbud

planmässighet

tillfälle

möjlighet

anbud

sannolikhet

försäljning

Diskussion om ordet tillbud