avsalu

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet avsalu

  • "En av de drivande bakom projektet är före detta lantbrukaren Ryno Andersson som berättar att det på tidigt 1900-tal fanns 13 så kallade notadrätter, det vill säga notfiskeplatser, mellan Jönköping och Gränna där bönderna fiskade för eget behov och för avsalu."
  • "Både för egen konsumtion och för avsalu."
  • "I och med bristerna fanns hög risk för att mössen som vistades i lokalen hade tillgång till livsmedel som var till avsalu."

Diskussion om ordet avsalu