ansvarsfrihet

ansvarsfriheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet ansvarsfrihet

  • "På årsmötet i går beviljades den avgående styrelsen ansvarsfrihet, trots att revisorerna motsade sig det och visade på flera brister i föreningens ekonomi."
  • "Landstingsstyrelsen har fått hård kritik förut och beviljades inte ansvarsfrihet för året 2010."
  • "Men medlemmarna på årsmötet struntade i revisorernas råd, och valde att istället bevilja ansvarsfrihet åt Margareta Forslund och kassören."
  • "Revisorernas slutsats blev att inte bevilja ansvarsfrihet, men rapporten gjordes om och årsmötet godkände senare bokföringen."
  • "Samtidigt ansåg revisorerna att den avgående ordföranden och kassören inte skulle beviljas ansvarsfrihet, på grund av flera felaktigheter i föreningens ekonomi."
  • "Styrelsen i Karlskrona HK beviljas fortsatt ansvarsfrihet – trots ett minusresultat på sex miljoner kronor."
  • "KHK:s styrelse beviljas ansvarsfrihet"
  • "Efter att det avslöjats flera allvarliga brister i Karlskrona kommuns lönehantering, menar nu två av kommunens nio revisorer att politiker i drift- och servicenämnden inte ska beviljas ansvarsfrihet i årets revisionsberättelse."
  • "Men kommunfullmäktige valde på tisdagen istället att gå efter majoriteten av revisorernas förslag, det vill säga att bevilja ansvarsfrihet mot politikerna men att rikta anmärkning mot nämnden."
  • "Det skrevs därför två revisionsrapporter, varav den ena föreslog att inte bevilja ansvarsfrihet för de tre ansvariga politikerna i drift- och servicenämden; ordförande Peter Johansson ( S ), vice ordförande Gunilla Ekelöf ( L ), eller 2:a vice ordförande Anna Ottosson ( M )."

Vad betyder ansvarsfrihet inom juridik ?

bolagsstämman godkänner styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av aktiebolag under det gångna verksamhetsåret. Det innebär att bolaget avstår från att göra anspråk på skadestånd mot någon av dessa personer. Till grund för beslutet om ansvarsfrihet ligger styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse. Om ansvarsfrihet inte beviljas av en majoritet på bolagsstämman eller ägare till minst 1/10 av samtliga aktier kan talan om skadestånd väckas. Beslut om ansvarsfrihet förekommer även i föreningar.

Möjliga synonymer till ansvarsfrihet

Relaterat till ansvarsfrihet

frikallelse

rättfärdigande

frihet

Diskussion om ordet ansvarsfrihet