oavhängighet

oavhängigheten
oavhängigheter
oavhängigheterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet oavhängighet på svenska?

Obestämd singular: oavhängighet
Bestämd singular: oavhängigheten
Obestämd plural: oavhängigheter
Bestämd plural: oavhängigheterna

Hur används ordet oavhängighet

  • "Frågor om förtroendet för domstolar och domares oavhängighet och opartiskhet har fått ökad uppmärksamhet."
  • "Men jäv förelåg, konstaterar HD samtidigt, med hänvisning till både Europakonventionen och en samhällsutveckling som lett till ökad uppmärksamhet kring frågor om förtroendet för domstolar och domares oavhängighet och opartiskhet."
  • "En sådan åtgärd strider således mot principen om domares oavsättlighet som utgör en del av principen om domares oavhängighet. ”"
  • "EU-domstolen kallar Polens domstolsreformer vad gäller sänkt pensionsålder olagliga och menar att de ” strider mot principerna om domares oavsättlighet och domstolsväsendets oavhängighet ”."

Diskussion om ordet oavhängighet