autonomi

autonomin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet autonomi

 • "Han menade att ” från att ha haft ett yrke med stor autonomi är man nu inordnad i de kommunala rullorna och står under befäl av lokala skolpolitiker med lindrig kompetens på området. ”"
 • "Livsluften för professionella yrkeskårer är deras autonomi, att de har förtroendet att bedöma hur det egna arbetet skall genomföras"
 • "” Från att ha haft ett yrke med stor självständighet och professionell autonomi är man nu inordnad i de kommunala rullorna och står under befäl av lokala skolpolitiker med lindrig kompetens på området. ”"
 • "Med dessa underlåtenhetssynder skapade man politiskt utrymme för raseringen av den egna professionens status och autonomi."
 • "Livsluften för professionella yrkeskårer är deras autonomi, att de har förtroendet att bedöma hur det egna arbetet skall genomföras."
 • "Utan denna autonomi går arbetet i baklås – kreativitet, ansvar och yrkesetik går förlorade."
 • "Det är en bidragande orsak till lärarkårens urholkade autonomi och raseringen av den egna kårens status, skriver Bo Rothstein."
 • "Från att ha haft ett yrke med stor självständighet och professionell autonomi är man nu inordnad i de kommunala rullorna och står under befäl av lokala skolpolitiker med lindrig kompetens på området."
 • "Hur har lärarkårens stora självständighet och autonomi kunnat urholkas till en position där man står under befäl av lokala skolpolitiker med lindrig kompetens på området?"
 • "Vem kläckte idén om en skola med lågbetalda lärare utan professionell status och autonomi i yrkesutövandet?"
 • "Det sker mycket i kommunikationen och mötet, som jag tror är väldigt viktigt för den äldres autonomi, självbestämmande och välmående, säger Annelie Sundler."
 • "– Det kan ha att göra med vår vilja till autonomi."
 • "Sverige har valt att inte träffa Lobsang Sangay, ” premiärminister ” i den tibetanska exilregeringen som kämpar för tibetansk autonomi, på politisk nivå vid hans besök i Sverige, uppger UD:s presstjänst."
 • "Bland de tre viktigaste frågorna för rörelsen, som ännu inte är ett ” riktigt parti ”, finns idén om ” kroppslig autonomi ” – att människor själva ska få bestämma över sin kropp."
 • "Ge högskolorna större autonomi, bland annat för öka deras möjligheter att bli nav i klusterbildningar med företag och andra aktörer."
 • "Vi behöver lösa frågor som arbetsbelastning, lön och autonomi."
 • "Kurdisk autonomi på syrisk-turkiska gränsen ses av Turkiet som oacceptabelt."
 • "Att Unesco nu beslutat att återigen skjuta upp beslutet tros bero på den lobbyism där representanter från både statligt och regionalt håll i Italien vill behålla Venedigs autonomi i fråga om bevarandet av staden som världsarv – och turistattraktion, skriver"
 • "Kjell Asplund nämner Hippokrates läkared som en möjlig sådan för en vårdrobot : fyra principer om autonomi, lidandeminimering, godhet och rättvisa."
 • "Det innebär att regionen formellt ska få behålla sin marknadsekonomi och en hög grad av autonomi i ytterligare 50 år efter att Storbritannien överlämnade regionen till Kina."

Diskussion om ordet autonomi

 • - 2009-12-03

  Självstyrelse