näringsfrihet

näringsfriheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet näringsfrihet

  • "Advokatsamfundet menar att det finns en risk att förslagen strider mot regeringsformens avsnitt om näringsfrihet, mot Europakonventionen och mot de fria rörligheterna i EU-rätten."
  • "– Det finns en överhängande risk att om vi går in och reglerar inskränkningar i egendom och näringsfrihet, kan det leda till att man vill ha ersättningar för det."
  • "Vi har ju näringsfrihet i Sverige och de grundlagsskyddade medierna publicerar journalistik och kommersiella budskap inom ramen för Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen, skriver han och fortsätter :"
  • "Handlar om näringsfrihet"

Diskussion om ordet näringsfrihet