ovisshet

Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet ovisshet

 • "Både på Orust och i Stenungsunds kommun har föräldrar och barn levt i ovisshet om framtiden vid flera tillfällen de senaste åren."
 • "Både på Orust och i Stenungsunds kommun har föräldrar och barn levt i ovisshet om framtiden vid flera tillfällen de senaste åren."
 • "Hon berättar om hur det var att försöka hålla uppe löpningen under åren av ovisshet."
 • "Nu väntar en tid av ovisshet om vem som ska bilda nästa regering."
 • "Hon berättar om hur det var att försöka hålla uppe löpningen under åren av ovisshet."
 • "Människorna som bor i det här området kommer nu att få fortsätta leva i ovisshet och med en trafiksituation som är långt ifrån optimal."
 • "De enda som levde i ovisshet om de faktiska förhållandena var den svenska allmänheten, vilket också förklarar varför utredningarna aldrig kunde gå till botten med omständigheterna kring den största spion­affären i modern tid i vårt land."
 • "Konsekvensen av ” optimerad bemanning ” är splittrade arbetsgrupper, ökad oro och ovisshet."
 • "– Det var en lång period av ovisshet, med uteblivna löner och annat."
 • "– Det var en lång period av ovisshet, med uteblivna löner och annat."
 • "För Michael Wijks familj har det varit två år av ovisshet."
 • "Sedan dess har det varit tyst från Migrationsverkets sida, och de boende har levt i ovisshet."
 • "Efter ett halvår av ovisshet, oro och tårar fick de utvisningshotade flickorna ett glädjande besked."
 • "I dag dömdes vapenägaren till fängelse i två år och sex månader, men Emmeli Olssons familj får fortsätta att leva i ovisshet om vad som hände kvällen när 21-åringen avled."
 • "Efter månader av ovisshet, spekulationer och hot om varsel kom i dag äntligen ett glädjande besked för de anställda på Kockums i Karlskrona."
 • "Tingsrätten väger in i sin dom att 17-åringen har levt i ovisshet under så lång tid om hur det har gått med förundersökningen."
 • "Ett annat företag, Orbit One i Ronneby, säger att de påverkas marginellt av brexit, men lyfter också fram att det finns en ovisshet inför framtiden."
 • "– Problemet var att det hade varit mycket oro och ovisshet om vem som leder och var vi är på väg, säger Eva-Karin Lindgren."
 • "Det är en stor ovisshet i detta."
 • "När snart två månader har gått sedan 57-åringen försvann lever hans föräldrar fortfarande i ovisshet."

Rim på ovisshet

Vad betyder ovisshet inom generell ?

det att vara oviss, inte säker

Möjliga synonymer till ovisshet

Diskussion om ordet ovisshet

ovisshet

ovissheten
ovissheter
ovissheterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet ovisshet på svenska?

Obestämd singular: ovisshet
Bestämd singular: ovissheten
Obestämd plural: ovissheter
Bestämd plural: ovissheterna

Hur används ordet ovisshet

 • "För Michael Wijks familj har det varit två år av ovisshet."
 • "Sedan dess har det varit tyst från Migrationsverkets sida, och de boende har levt i ovisshet."
 • "Efter ett halvår av ovisshet, oro och tårar fick de utvisningshotade flickorna ett glädjande besked."
 • "I dag dömdes vapenägaren till fängelse i två år och sex månader, men Emmeli Olssons familj får fortsätta att leva i ovisshet om vad som hände kvällen när 21-åringen avled."
 • "Efter månader av ovisshet, spekulationer och hot om varsel kom i dag äntligen ett glädjande besked för de anställda på Kockums i Karlskrona."
 • "Tingsrätten väger in i sin dom att 17-åringen har levt i ovisshet under så lång tid om hur det har gått med förundersökningen."
 • "Ett annat företag, Orbit One i Ronneby, säger att de påverkas marginellt av brexit, men lyfter också fram att det finns en ovisshet inför framtiden."
 • "– Problemet var att det hade varit mycket oro och ovisshet om vem som leder och var vi är på väg, säger Eva-Karin Lindgren."
 • "Det är en stor ovisshet i detta."
 • "När snart två månader har gått sedan 57-åringen försvann lever hans föräldrar fortfarande i ovisshet."

Rim på ovisshet

Vad betyder ovisshet inom generell ?

det att vara oviss, inte säker

Möjliga synonymer till ovisshet

Relaterat till ovisshet

tvivel

obeslutsamhet

sammanblandning

slump

oregelbundenhet

obegriplighet

Diskussion om ordet ovisshet