sinkadus

sinkadusen
sinkaduser
sinkaduserna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till sinkadus

Hur böjs ordet sinkadus på svenska?

Obestämd singular: sinkadus
Bestämd singular: sinkadusen
Obestämd plural: sinkaduser
Bestämd plural: sinkaduserna

Hur används ordet sinkadus

  • "Det gör vi för att inte landa i juridiska hårklyverier så det är ingen sinkadus, om du fastnar har du kört för fort."
  • "– Det är en ren sinkadus att hon inte fick allvarligare skador, säger hennes målsägandebiträde Anders Olsson till hd.se."
  • "Men det var verkligen en sinkadus att det Ivars kamera fångade meteoren."

Ordet sinkadus har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom vardagligt
  • Inom vardagligt
vardagligt
vardagligt
vardagligt

Vad betyder sinkadus inom vardagligt ?

slump, lyckträff

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Relaterat till sinkadus (inom vardagligt)

slump

förlustelse

slump

Ordet sinkadus inom vardagligt

tur

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till sinkadus (inom vardagligt)

  • tur [ vardagligt ]

Ordet sinkadus inom vardagligt

örfil

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till sinkadus (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till sinkadus (inom vardagligt)

Diskussion om ordet sinkadus