hittegods

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet hittegods

 • "Men när han skulle registrera in det visade det sig att det var stultet i Danmark och efter knappt fyra månader tog polisen därför tillbaka mannens hittegods."
 • "Handlar det om hittegods är det ett polisärende, medan djurskyddsärenden oftast landar hos länsstyrelsen."
 • "Varje onsdag har en receptionist kunnat hjälpa Ronnebyborna med polisanmälningar och att hantera hittegods."
 • "Men den personalen tar inte upp polisanmälningar eller tar emot hittegods."
 • "Allmänheten får istället ringa in sina anmälningar och hittegods kan lämnas in på polisstationen i Karlskrona om det är brådskande, säger Erik Lundgren."
 • "Mannen lämnade in en grästrimmer som hittegods och när ingen ägare gav sig tillkänna hade mannen rätt att hämta grästrimmern, men då var den borta."
 • "För en vecka sedan fick polisen i Gävle in ett hittegods av det ovanligare slaget."
 • "Bakgrunden är att polisen ingick ett samtjänstavtal med kommunen 2012, vilket gjorde att kommunen kunde hantera pass och hittegods åt polisen."
 • "Inne på området kommer det att finnas en liten husvagn där festivalbesökare kan göra polisanmälan eller söka efter hittegods."
 • "De har nämligen fått in ett lite egendomligt hittegods."

Vad betyder hittegods inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
förlorat gods som någon annan har hittat

Möjliga synonymer till hittegods

Diskussion om ordet hittegods

hittegods

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet hittegods

 • "Men när han skulle registrera in det visade det sig att det var stultet i Danmark och efter knappt fyra månader tog polisen därför tillbaka mannens hittegods."
 • "Handlar det om hittegods är det ett polisärende, medan djurskyddsärenden oftast landar hos länsstyrelsen."
 • "Varje onsdag har en receptionist kunnat hjälpa Ronnebyborna med polisanmälningar och att hantera hittegods."
 • "Men den personalen tar inte upp polisanmälningar eller tar emot hittegods."
 • "Allmänheten får istället ringa in sina anmälningar och hittegods kan lämnas in på polisstationen i Karlskrona om det är brådskande, säger Erik Lundgren."
 • "Mannen lämnade in en grästrimmer som hittegods och när ingen ägare gav sig tillkänna hade mannen rätt att hämta grästrimmern, men då var den borta."
 • "För en vecka sedan fick polisen i Gävle in ett hittegods av det ovanligare slaget."
 • "Bakgrunden är att polisen ingick ett samtjänstavtal med kommunen 2012, vilket gjorde att kommunen kunde hantera pass och hittegods åt polisen."
 • "Inne på området kommer det att finnas en liten husvagn där festivalbesökare kan göra polisanmälan eller söka efter hittegods."
 • "De har nämligen fått in ett lite egendomligt hittegods."

Vad betyder hittegods inom vardagligt ?

Fotograf: Wikipedia
Hittegods är lös egendom som har hittats av någon som inte äger dem. För att det ska räknas som fynd krävs det att det inte är i ägarens besittning samt att det inte rör sig om bortkastade saker eller stöldgods. Saker som har lämnats på ett visst ställe för att ägaren ska kunna använda det senare är inte heller hittegods. Som hittegods räknas även bortsprungna hundar och andra husdjur. Däremot finns det speciella regler för hästar, kor och andra djur som används inom jordbruket. http://sv.wikipedia.org/wiki/Hittegods

Möjliga synonymer till hittegods

Diskussion om ordet hittegods