skepticism

[sk-]
skepticismen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur uttalas ordet skepticism?

[sk-]

Hur används ordet skepticism

  • "Det har skapat skepticism, sade hon."
  • "– Jag tror att många känner skepticism mot sociala medier-aktierna, och med rätta när man ser de hysteriska värderingarna, säger han."
  • "Men den ökade skepticism mot en av Ericssons främsta konkurrenter, Huawei, handlar också om en oro bland länder för hur oberoende bolaget och dess teknologi egentligen är från den auktoritära kinesiska staten."
  • "Det finns alltid skepticism mot nya områden som inte hunnit bli evidensbaserade ännu."
  • "Inom Moderaterna finns det på regional nivå ett stort motstånd och skepticism mot storlänen på flera håll."
  • "I dag bemöts e-sportspelare som tävlar på professionell nivå fortfarande med misstro och skepticism."
  • "Också Johan Linander ( c ) uttrycker skepticism och skriver att centern aldrig kommer att acceptera registrering av människor utifrån deras religiösa övertygelse."
  • "Fortfarande finns det en viss skepticism till att implantera något i kroppen, berättar han."
  • "” Stor dos av skepticism ”"
  • "– En stor dos av skepticism bör vara på plats, säger Lars Norén, docent i dermatologi vid Nya Karolinska Sjukhuset."

Vad betyder skepticism inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
filosofisk åsikt som inte erkänna|erkänner allmängiltig kunskap

Möjliga synonymer till skepticism

Relaterat till skepticism

tvivel

tvivel

irrlära

klentrogenhet

Diskussion om ordet skepticism

skepticism

Substantiv

Översättningar

Vad betyder skepticism inom generell, generell ?

Diskussion om ordet skepticism