agnostiker

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet agnostiker

  • "Ju yngre medlemmar desto fler ateister eller agnostiker."
  • "Men stödet från de många anhängarna till ikonen, som trots att han föddes in i kyrkan var agnostiker i hela sitt liv, är också starka."
  • "Men motprotesterna är kraftiga från de många anhängarna till ikonen, som trots att han föddes in i kyrkan var agnostiker i hela sitt liv."
  • "Jag är agnostiker, fritänkare, totalt liberal och har en fast övertygelse om alla människors lika värde."
  • "Som agnostiker och ensamstående mor avviker hon från de katolska normerna."

Vad betyder agnostiker inom generell ?

person som anser att det inte går att avgöra om det finns någon gud eller ej

Diskussion om ordet agnostiker

agnostiker

agnostikern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet agnostiker

  • "Ju yngre medlemmar desto fler ateister eller agnostiker."
  • "Men stödet från de många anhängarna till ikonen, som trots att han föddes in i kyrkan var agnostiker i hela sitt liv, är också starka."
  • "Men motprotesterna är kraftiga från de många anhängarna till ikonen, som trots att han föddes in i kyrkan var agnostiker i hela sitt liv."
  • "Jag är agnostiker, fritänkare, totalt liberal och har en fast övertygelse om alla människors lika värde."
  • "Som agnostiker och ensamstående mor avviker hon från de katolska normerna."

Vad betyder agnostiker inom generell ?

person som hävdar att vi inte med bestämdhet kan veta om Gud finns eller ej

Diskussion om ordet agnostiker