skeptiker

['skeptiker]
skeptikern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur uttalas ordet skeptiker?

['skeptiker]

Hur används ordet skeptiker

  • "Ulf Klint får priset för att han tagit steget från skeptiker till pådrivare och verkställare."
  • "Men även om andelen skeptiker är liten, så blir tonen i debatterna på nätet ofta hård."
  • "Men det har också funnits skeptiker."
  • "Det ovanliga med FN:s rapporter är att man valt att formulera sig så att alla ska kunna stå bakom, man tar hänsyn även till den lilla gruppen skeptiker."
  • "Men tvärtemot vad vissa skeptiker häv- dade har minskad förskrivning inte fått några negativa effekter."
  • "Det fanns många skeptiker när Jamtli i Östersund i somras höjde entrépriset med 118 procent under sommaren."
  • "Upphovsrättsinnehavare ser förslaget som en chans att äntligen få betalt för sina verk som sprids och skeptiker är rädda för mer övervakning och automatisk bortfiltrering av innehåll."
  • "Han berättar att han alltid varit en skeptiker som ifrågasätter allt som inte kan bevisas, men att det är svårt för honom att skilja den här tron från den som vanliga etablerade kyrkor förespråkar."
  • "Trots att Västerbro skriver om spöktron är han själv något av en ofrivillig skeptiker."
  • "Men vi ska inte räkna ut henne, hon kan mycket väl visa framfötterna och överraska oss skeptiker."

Vad betyder skeptiker inom religion ?

anhängare av skepticismen eller som har en skeptisk syn på vissa företeelser eller idéer i omvärlden, speciellt om de verkar motsäga etablerad vetenskap

Möjliga synonymer till skeptiker

Relaterat till skeptiker

tvivel

tvivel

irrlära

klentrogenhet

Diskussion om ordet skeptiker