bourne

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet bourne har 2 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom poetisk
ålderdomlig
poetisk

Ordet bourne inom ålderdomlig

Översättningar

Svenska

Synonymer till bourne

Möjliga synonymer till bourne

Ordet bourne inom poetisk

Översättningar

Synonymer till bourne

Möjliga synonymer till bourne