bourne

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till bourne

Ordet bourne har 2 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom poetisk
ålderdomlig
poetisk

Ordet bourne inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Svenska

Synonymer till bourne (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till bourne (inom ålderdomlig)

Ordet bourne inom poetisk

Översättningar (inom poetisk)

Synonymer till bourne (inom poetisk)

Möjliga synonymer till bourne (inom poetisk)

Diskussion om ordet bourne