creek

creeks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till creek

Hur används ordet creek

  • "the creek dried up every summer"

Vad betyder creek inom internet ?

any member of the Creek Confederacy of Muskhogean peoples (especially the Muskogee) formerly living in Georgia and Alabama but now chiefly in Oklahoma

Möjliga synonymer till creek

Diskussion om ordet creek

  • - 2011-01-26

    uttalet på bäck stämmer inte!