slew

slew
slewed
slewed
Verb

Översättningar

Ordet slew har 2 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom ALLMÄNT
teknik
ALLMÄNT

Ordet slew inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till slew (inom teknik)

Ordet slew inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till slew (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet slew

slay

slain
slay
slew
Verb

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till slay (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till slay

Diskussion om ordet slay