wind

wind
wound
wound
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till wind

Hur används ordet wind

  • "The road winds around the lake"

Ordet wind har 5 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom sömnad
  • Inom matematik
  • Inom kemi
  • Inom ekonomi
militärväsen
sömnad
matematik
kemi
ekonomi

Vanligast betydelse av ordet wind inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till wind (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till wind (inom militärväsen)

Vanlig betydelse av ordet wind inom sömnad

Översättningar (inom sömnad)

Synonymer till wind (inom sömnad)

Vanlig betydelse av ordet wind inom matematik

extend in curves and turns

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Synonymer till wind (inom matematik)

Möjliga synonymer till wind (inom matematik)

Mindre vanlig betydelse av ordet wind inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Möjliga synonymer till wind (inom kemi)

Mindre vanlig betydelse av ordet wind inom ekonomi

tighten the spring of (a mechanisms); wind up the toy"

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till wind (inom ekonomi)

Diskussion om ordet wind

winding

Adjektiv

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till winding (inom ekonomi)

Hur används ordet winding

  • "winding roads are full of surprises"

Ordet winding har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom arkitektur
generell
arkitektur

Ordet winding inom generell

Synonymer till winding (inom generell)

Ordet winding inom arkitektur

Översättningar (inom arkitektur)

Svenska

Synonymer till winding (inom arkitektur)

Möjliga synonymer till winding (inom arkitektur)

Diskussion om ordet winding

winding

windings
Substantiv

Översättningar (inom arkitektur)

Synonymer till winding (inom arkitektur)

Möjliga synonymer till winding

Diskussion om ordet winding