wandering

wanderings
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder wandering inom musik ?

travelling about without any clear destination

Översättningar

Svenska

Synonymer till wandering

Möjliga synonymer till wandering

wandering

Adjektiv

Ordet wandering har 3 betydelser

  • Inom fåglar
  • Inom geologi
  • Inom astronomi
fåglar
geologi
astronomi

Ordet wandering inom fåglar

Synonymer till wandering

Möjliga synonymer till wandering

Ordet wandering inom geologi

Synonymer till wandering

Möjliga synonymer till wandering

Ordet wandering inom astronomi

Synonymer till wandering

wander

wander
wandered
wandered
Verb

Översättningar

Hur används ordet wander

  • "wander from the path/course"
  • "Might her husband be wandering?"

Ordet wander har 4 betydelser

  • Inom zoologi
  • Inom musik
  • Inom botanik
  • Inom barn
zoologi
musik
botanik
barn

Ordet wander inom musik

wander about aimlessly

Översättningar

Synonymer till wander

Möjliga synonymer till wander

Ordet wander inom botanik

Synonymer till wander

Möjliga synonymer till wander

Ordet wander inom barn

Synonymer till wander