trek

trek
trekked
trekked
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till trek

Diskussion om ordet trek

trek

treks
Substantiv

Översättningar

Ordet trek har 2 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom generell
sjöfart
generell

Ordet trek inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till trek (inom sjöfart)

Ordet trek inom generell

(South African) a journey by ox wagon (especially an organized migration by a group of settlers)

any long and difficult trip

Diskussion om ordet trek