hike

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Hur används ordet hike

 • "But many who begin arriving this time of year are Germans and Englishmen and other nationalities, who have received vacation and want to hike Kungsleden."
 • "Historically, it has been difficult to hike in the mountains before midsummer."
 • "It has become increasingly common that hikers come to hike Kungsleden – while it is still winter."
 • "Just nu pågår Höga kusten hike – en tre dagar lång gruppvandring genom Skuleskogen."
 • "Jerry Engström, entreprenör och arrangör av Höga kusten hike, ser flera förklaringar till att området drar till sig fler och fler utländska besökare."
 • "Vi ser redan nu att fler och fler hittar hit, säger Jerry Engström, arrangör för Höga kusten hike."
 • "Sista dagen, lördagen, bjuder på vandring uppför Skuleberget och ” after hike ” i toppstugan."

Vad betyder hike inom generell ?

vandring, fotvandring

Möjliga synonymer till hike

Diskussion om ordet hike

 • - 2011-02-03

  rutt

hike

hikes
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet hike

 • "he got a wage hike"

Ordet hike har 4 betydelser

 • Inom musik
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom ekonomi
 • Inom religion
musik
amerikansk engelska
ekonomi
religion

Ordet hike inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till hike (inom musik)

 • range [ amerikansk engelska ]

Möjliga synonymer till hike (inom musik)

Ordet hike inom amerikansk engelska

a long walk usually for exercise or pleasure

Synonymer till hike (inom amerikansk engelska)

Ordet hike inom ekonomi

Synonymer till hike (inom ekonomi)

Ordet hike inom religion

Synonymer till hike (inom religion)

Möjliga synonymer till hike (inom religion)

Diskussion om ordet hike

hike

hike
hiked
hiked
Verb

Översättningar (inom religion)

Synonymer till hike (inom religion)

Hur används ordet hike

 • "The landlord hiked up the rents"
 • "We were hiking in Colorado"
 • "hike the Rockies"

Ordet hike har 3 betydelser

 • Inom luftfart
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom generell
luftfart
ALLMÄNT
generell

Ordet hike inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Möjliga synonymer till hike (inom luftfart)

Ordet hike inom ALLMÄNT

increase

Synonymer till hike (inom ALLMÄNT)

Ordet hike inom generell

walk a long way, as for pleasure or physical exercise

Diskussion om ordet hike