nackdike

nackdiket
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Rim på nackdike

Vad betyder nackdike inom jordbruk ?

dike som avgränsar basskifte

Diskussion om ordet nackdike