valorisation

valorisationen

(-)(-)
Substantiv
ekonomi
metod att på konstgjort sätt höja priset på en vara genom att undanhålla en del av varuvalorisation

Substantiv
ekonomi
ekonomi
metod att på konstgjort sätt höja priset på en vara genom att undanhålla en del av varu