unwind

unwind
unwinded
unwinded
Verb

Översättningar

Hur används ordet unwind

  • "unwinda ball of yarn"

Ordet unwind har 2 betydelser

  • Inom sport
  • Inom generell
sport
generell

Ordet unwind inom sport

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till unwind (inom sport)

Ordet unwind inom generell

reverse the winding or twisting of

separate the tangles of

Synonymer till unwind (inom generell)

Uttryck till unwind (inom generell)

Ord i uttryck för unwind (inom generell)

unwind är en/ett (inom generell)

Möjliga synonymer till unwind (inom generell)

Möjliga synonymer till unwind (inom generell)

Diskussion om ordet unwind