wind up

wind up
wound up
wound up
Verb

Översättningar

Synonymer till wind up

Hur används ordet wind up

  • "wind up affairs/company"

Ordet wind up har 4 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom generell
  • Inom kemi
  • Inom musik
ekonomi
generell
kemi
musik

Ordet wind up inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till wind up (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till wind up (inom ekonomi)

Ordet wind up inom generell

give a preliminary swing to the arm pitching, as in baseball

Översättningar (inom generell)

Synonymer till wind up (inom generell)

Möjliga synonymer till wind up (inom generell)

Ordet wind up inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Synonymer till wind up (inom kemi)

Möjliga synonymer till wind up (inom kemi)

Ordet wind up inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till wind up (inom musik)

Möjliga synonymer till wind up (inom musik)

Diskussion om ordet wind up