plenty

Adjektiv

Översättningar

Diskussion om ordet plenty

plenty

Adverb

Översättningar

Möjliga synonymer till plenty

Diskussion om ordet plenty

plenty

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet plenty

  • "it must have cost plenty"
  • "there was plenty of food for everyone"

Ordet plenty har 3 betydelser

  • Inom religion
  • Inom zoologi
  • Inom vardagligt
religion
zoologi
vardagligt

Ordet plenty inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till plenty (inom religion)

Möjliga synonymer till plenty (inom religion)

Ordet plenty inom zoologi

a full supply

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till plenty (inom zoologi)

Ordet plenty inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till plenty (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till plenty (inom vardagligt)

Diskussion om ordet plenty