arc

Verb

Synonymer till arc

Diskussion om ordet arc

arc

arcs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet arc har 3 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom teknik
  • Inom generell
sjöfart
teknik
generell

Ordet arc inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska
  • båge  [ arkitektur ]

Synonymer till arc (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till arc (inom sjöfart)

Ordet arc inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till arc (inom teknik)

Möjliga synonymer till arc (inom teknik)

Ordet arc inom generell

a continuous portion of a circle

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till arc (inom generell)

Möjliga synonymer till arc (inom generell)

Diskussion om ordet arc

ARC

Substantiv

Synonymer till ARC (inom generell)

Vad betyder ARC inom förkortning, data ?

Archive, filändelse

Diskussion om ordet ARC