impotent

Adverb

Översättningar

Hur används ordet impotent

 • "Mannen nekar till anklagelserna och menade i sin överklagan till HD att rätten inte tagit tillräckligt stor hänsyn till hans påstående att han är impotent på grund av sjukdomen MS."
 • "– Det finns inget samband mellan att titta på porr och att bli impotent."
 • "Mannen har hela tiden hävdat sin oskuld och bland annat framhållit att han sedan flera år är impotent."
 • "Nicholas blev deprimerad, fick hormonförändringar, började utveckla bröst och blev impotent."
 • "Botande behandling vid prostatacancer innebär operation eller strålning, men det är inte säkert att ingreppen är till nytta för patienten som löper stor risk att bli både impotent och inkontinent av behandlingen."
 • "Mannen är impotent men flickan fick allvarliga skador i underlivet av övergreppen, varför rätten dömde honom för våldtäkt i flera fall."
 • "Svensken : Deprimerad, värkbruten och impotent"
 • "– Det betyder att de helt enkelt blir impotent när de är i tonåren."
 • "Förutom att musklerna växer av anabola steroider så finns en rad biverkningar, till exempel kan man bli impotent eller aggressiv:."
 • "62-åringen hävdade i rätten att han är oskyldig till våldtäkten, eftersom han i stort sett är impotent."

Vad betyder impotent inom generell ?

som ej kan få stånd

Översättningar

Möjliga synonymer till impotent

impotent

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet impotent

 • "Mannen nekar till anklagelserna och menade i sin överklagan till HD att rätten inte tagit tillräckligt stor hänsyn till hans påstående att han är impotent på grund av sjukdomen MS."
 • "– Det finns inget samband mellan att titta på porr och att bli impotent."
 • "Mannen har hela tiden hävdat sin oskuld och bland annat framhållit att han sedan flera år är impotent."
 • "Nicholas blev deprimerad, fick hormonförändringar, började utveckla bröst och blev impotent."
 • "Botande behandling vid prostatacancer innebär operation eller strålning, men det är inte säkert att ingreppen är till nytta för patienten som löper stor risk att bli både impotent och inkontinent av behandlingen."
 • "Mannen är impotent men flickan fick allvarliga skador i underlivet av övergreppen, varför rätten dömde honom för våldtäkt i flera fall."
 • "Svensken : Deprimerad, värkbruten och impotent"
 • "– Det betyder att de helt enkelt blir impotent när de är i tonåren."
 • "Förutom att musklerna växer av anabola steroider så finns en rad biverkningar, till exempel kan man bli impotent eller aggressiv:."
 • "62-åringen hävdade i rätten att han är oskyldig till våldtäkten, eftersom han i stort sett är impotent."

impotent

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet impotent

 • "felt impotent rage"

Ordet impotent har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom generell
generell
ALLMÄNT
generell

Vad betyder impotent inom generell ?

(of a male) unable to copulate

Översättningar

Ordet impotent inom ALLMÄNT

Översättningar

Möjliga synonymer till impotent

Ordet impotent inom generell

lacking power or ability; "Technology without morality is barbarous; morality without technology is impotent"- Freeman J.Dyson

Översättningar

Möjliga synonymer till impotent