incapable

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet incapable

  • "incapable of doing the work"
  • "he is incapable of understanding the matter"
  • "incapable of carrying a tune"
  • "an incapable helper"
  • "not meeting requirements"

Ordet incapable har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom valuta
  • Inom ALLMÄNT
vardagligt
valuta
ALLMÄNT

Vad betyder incapable inom vardagligt ?

lacking the necessary skill or knowledge etc.

Översättningar

Synonymer till incapable

Möjliga synonymer till incapable

Vanlig betydelse av ordet incapable inom valuta

Översättningar

Möjliga synonymer till incapable

Ordet incapable inom ALLMÄNT

(followed by `of') lacking capacity or ability

Översättningar

Möjliga synonymer till incapable

incapable

Adjektiv

Synonymer till incapable

Möjliga synonymer till incapable