ineptness

Substantiv

Ordet ineptness har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom generell
generell
generell

Ordet ineptness inom generell

Synonymer till ineptness

Möjliga synonymer till ineptness

Ordet ineptness inom generell

Synonymer till ineptness