dud

duddier
duddiest
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet dud

  • "he stepped on a dud mine"

Ordet dud har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom spel
vardagligt
spel

Vad betyder dud inom vardagligt ?

failing to detonate; especially not charged with an active explosive

Översättningar

Möjliga synonymer till dud

Ordet dud inom spel

Översättningar

Möjliga synonymer till dud

dud

duds
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet dud

  • "The meeting was a dud as far as new business was concerned"

Ordet dud har 5 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom matematik
  • Inom valuta
  • Inom militärväsen
  • Inom vardagligt
militärväsen
matematik
valuta
militärväsen
vardagligt

Ordet dud inom militärväsen

Översättningar

Synonymer till dud

Möjliga synonymer till dud

Ordet dud inom matematik

Översättningar

Möjliga synonymer till dud

Ordet dud inom valuta

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till dud

Ordet dud inom militärväsen

Översättningar

Svenska

Synonymer till dud

Ordet dud inom vardagligt

Översättningar

Möjliga synonymer till dud