duffer

duffers
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet duffer

  • "as a golfer he was only a duffer"

Vad betyder duffer inom botanik ?

an incompetent or clumsy person

Möjliga synonymer till duffer

Diskussion om ordet duffer