cipher

ciphers
Substantiv

Ordet cipher har 4 betydelser

  • Inom matematik
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
  • Inom vardagligt
matematik
ALLMÄNT
generell
vardagligt

Vanligast betydelse av ordet cipher inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Möjliga synonymer till cipher (inom matematik)

Vanlig betydelse av ordet cipher inom ALLMÄNT

a message written in a secret code

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till cipher (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till cipher (inom ALLMÄNT)

Vanlig betydelse av ordet cipher inom generell

a secret method of writing

Översättningar (inom generell)

Synonymer till cipher (inom generell)

Möjliga synonymer till cipher (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet cipher inom vardagligt

a person of no influence

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till cipher (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till cipher (inom vardagligt)

Diskussion om ordet cipher

  • - 2010-09-27

    kryptera, dölja med chiffer

cipher

Verb

Synonymer till cipher (inom vardagligt)

Ordet cipher har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom geometri
ALLMÄNT
geometri

Ordet cipher inom ALLMÄNT

Synonymer till cipher (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till cipher (inom ALLMÄNT)

Ordet cipher inom geometri

Synonymer till cipher (inom geometri)

Möjliga synonymer till cipher (inom geometri)

Diskussion om ordet cipher