inscribe

inscribe
inscribed
inscribed
Verb

Översättningar

Ordet inscribe har 7 betydelser

  • Inom musik
  • Inom matematik
  • Inom sport och fritid
  • Inom lingvistik
  • Inom litteratur
  • Inom religion
  • Inom litteratur
musik
matematik
sport och fritid
lingvistik
litteratur
religion
litteratur

Ordet inscribe inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till inscribe (inom musik)

Möjliga synonymer till inscribe (inom musik)

Ordet inscribe inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Synonymer till inscribe (inom matematik)

Möjliga synonymer till inscribe (inom matematik)

Ordet inscribe inom sport och fritid

Översättningar (inom sport och fritid)

Synonymer till inscribe (inom sport och fritid)

Möjliga synonymer till inscribe (inom sport och fritid)

Ordet inscribe inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Synonymer till inscribe (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till inscribe (inom lingvistik)

Ordet inscribe inom litteratur

write, engrave, or print as a lasting record

Översättningar (inom litteratur)

Möjliga synonymer till inscribe (inom litteratur)

Ordet inscribe inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till inscribe (inom religion)

Möjliga synonymer till inscribe (inom religion)

Ordet inscribe inom litteratur

address, as a work of literature, in a style less formal than a dedication

Översättningar (inom litteratur)

Möjliga synonymer till inscribe (inom litteratur)

Diskussion om ordet inscribe