engrave

engrave
engraved
engraved
Verb

Översättningar

Synonymer till engrave

Ordet engrave har 3 betydelser

  • Inom data
  • Inom matematik
  • Inom generell
data
matematik
generell

Ordet engrave inom data

Översättningar (inom data)

Synonymer till engrave (inom data)

Möjliga synonymer till engrave (inom data)

Ordet engrave inom matematik

write upon; engrave a pen, for example

Synonymer till engrave (inom matematik)

Möjliga synonymer till engrave (inom matematik)

Ordet engrave inom generell

make an engraving of (an image)

Diskussion om ordet engrave