sucker

suckers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet sucker har 7 betydelser

 • Inom generell
 • Inom botanik
 • Inom fåglar
 • Inom fiskar
 • Inom jordbruk
 • Inom barn
 • Inom zoologi
generell
botanik
fåglar
fiskar
jordbruk
barn
zoologi

Vad betyder sucker inom generell, generell, generell, generell ?

an organ specialized for sucking nourishment or for adhering to objects by suction

someone who drinks by sucking or sipping

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Synonymer till sucker (inom generell)

Möjliga synonymer till sucker (inom generell)

Ordet sucker inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Möjliga synonymer till sucker (inom botanik)

Ordet sucker inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Synonymer till sucker (inom fåglar)

Möjliga synonymer till sucker (inom fåglar)

Ordet sucker inom fiskar

mostly North American freshwater fishes with a thick-lipped mouth for feeding by suction; related to carps

Översättningar (inom fiskar)

Svenska

Ordet sucker inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Synonymer till sucker (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till sucker (inom jordbruk)

Ordet sucker inom barn

Översättningar (inom barn)

Synonymer till sucker (inom barn)

Möjliga synonymer till sucker (inom barn)

Ordet sucker inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Svenska

Synonymer till sucker (inom zoologi)

Diskussion om ordet sucker

 • Melonica - 2009-02-03

  vard. tönt, fårskalle

 • - 2010-05-01

  hallå vem är det