lollipop

lollipops
Substantiv

Översättningar

Synonymer till lollipop

Ordet lollipop har 3 betydelser

  • Inom slang
  • Inom mat
  • Inom botanik
slang
mat
botanik

Ordet lollipop inom slang

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till lollipop (inom slang)

Ordet lollipop inom mat

Synonymer till lollipop (inom mat)

Ordet lollipop inom botanik

hard candy on a stick

Synonymer till lollipop (inom botanik)

Diskussion om ordet lollipop