lassie

lassies
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet lassie har 3 betydelser

  • Inom slang
  • Inom vardagligt
  • Inom skämtsamt
slang
vardagligt
skämtsamt

Ordet lassie inom slang

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till lassie

Ordet lassie inom vardagligt

Översättningar

Svenska
  • kicka  [ vardagligt ]

Möjliga synonymer till lassie

  • wisp [ collegial ]

Ordet lassie inom skämtsamt

Synonymer till lassie