ofruktsam

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet ofruktsam

  • "Vid manlig sterilisering, vasektomi, skärs sädesledarna av, vilket innebär att mannen blir ofruktsam."

Ordet ofruktsam har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom botanik
bildligt
botanik

Vad betyder ofruktsam inom bildligt ?

steril, barnlös, ofruktbar, infertil

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till ofruktsam (inom bildligt)

Ordet ofruktsam inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Engelska

Diskussion om ordet ofruktsam