uttjänt

Adverb

Översättningar

Hur används ordet uttjänt

 • "Vi är och har varit medvetna om att bron börjat bli uttjänt och behöver ersättas."
 • "Det var år 2012 som den över hundra år gamla bron sågs som uttjänt och i behov av antingen renovering eller nybyggnation."
 • "El-kretsen, som tar hand om uttjänt elektronik, räknar med att ungefär 450 000 mobiler samlas in årligen."
 • "– Ja spåret är gammalt, det är uttjänt, så det är dags att byta nu."
 • "LUDVIKA Arbetslösa ungdomar gör film om ett gammal uttjänt skyddsrum från 1950-talet som gömmer sig i berget intill den gamla slalombacken."
 • "– Den här kajen är uttjänt så det måste till nytt, det är ingen vits att börja bygga här om man inte gör en ny kaj."
 • "– Den nuvarande byggnaden är uttjänt, men det får inte bli något populistiskt som inte harmonierar med området, säger Bo Rossander, ordförande i Gillet Gamla Gefle."
 • "Anläggningen är uttjänt och arbetsmiljön lever inte upp till dagens krav framförallt vad gäller hantering av dammen."
 • "– Till sist var bilen uttjänt och hade inget mer att köra på."
 • "När det plötsligt revs 2017 eftersom det ansågs uttjänt engagerade sig hundratals av kommunens invånare för ett nytt hopptorn."

Vad betyder uttjänt inom generell ?

förbrukad, inte längre användbar

Möjliga synonymer till uttjänt

Diskussion om ordet uttjänt

uttjänt

Uttrycksadjektiv

Översättningar

Hur används ordet uttjänt

 • "Vi är och har varit medvetna om att bron börjat bli uttjänt och behöver ersättas."
 • "Det var år 2012 som den över hundra år gamla bron sågs som uttjänt och i behov av antingen renovering eller nybyggnation."
 • "El-kretsen, som tar hand om uttjänt elektronik, räknar med att ungefär 450 000 mobiler samlas in årligen."
 • "– Ja spåret är gammalt, det är uttjänt, så det är dags att byta nu."
 • "LUDVIKA Arbetslösa ungdomar gör film om ett gammal uttjänt skyddsrum från 1950-talet som gömmer sig i berget intill den gamla slalombacken."
 • "– Den här kajen är uttjänt så det måste till nytt, det är ingen vits att börja bygga här om man inte gör en ny kaj."
 • "– Den nuvarande byggnaden är uttjänt, men det får inte bli något populistiskt som inte harmonierar med området, säger Bo Rossander, ordförande i Gillet Gamla Gefle."
 • "Anläggningen är uttjänt och arbetsmiljön lever inte upp till dagens krav framförallt vad gäller hantering av dammen."
 • "– Till sist var bilen uttjänt och hade inget mer att köra på."
 • "När det plötsligt revs 2017 eftersom det ansågs uttjänt engagerade sig hundratals av kommunens invånare för ett nytt hopptorn."

Vad betyder uttjänt inom generell ?

förbrukad, inte längre användbar

Diskussion om ordet uttjänt

uttjänt

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet uttjänt

 • "Vi är och har varit medvetna om att bron börjat bli uttjänt och behöver ersättas."
 • "Det var år 2012 som den över hundra år gamla bron sågs som uttjänt och i behov av antingen renovering eller nybyggnation."
 • "El-kretsen, som tar hand om uttjänt elektronik, räknar med att ungefär 450 000 mobiler samlas in årligen."
 • "– Ja spåret är gammalt, det är uttjänt, så det är dags att byta nu."
 • "LUDVIKA Arbetslösa ungdomar gör film om ett gammal uttjänt skyddsrum från 1950-talet som gömmer sig i berget intill den gamla slalombacken."
 • "– Den här kajen är uttjänt så det måste till nytt, det är ingen vits att börja bygga här om man inte gör en ny kaj."
 • "– Den nuvarande byggnaden är uttjänt, men det får inte bli något populistiskt som inte harmonierar med området, säger Bo Rossander, ordförande i Gillet Gamla Gefle."
 • "Anläggningen är uttjänt och arbetsmiljön lever inte upp till dagens krav framförallt vad gäller hantering av dammen."
 • "– Till sist var bilen uttjänt och hade inget mer att köra på."
 • "När det plötsligt revs 2017 eftersom det ansågs uttjänt engagerade sig hundratals av kommunens invånare för ett nytt hopptorn."

Diskussion om ordet uttjänt