avfall

avfallet
avfall
avfallen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till avfall

avfall har undergrupp

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet avfall på svenska?

Obestämd singular: avfall
Bestämd singular: avfallet
Obestämd plural: avfall
Bestämd plural: avfallen

Hur används ordet avfall

 • "avfall från en tro"
 • "- Det finns 940 00 fritidsbåtar i landet och de blir ju avfall någon gång och därför behövs det."
 • "I boken berörs allt från energi, transport och avfall."
 • "Totalt skiljer de sig 6240 kronor per år när det gäller el, vatten, värme och avfall."
 • "Stora mängder avfall exporteras olagligt från Sverige men det är oklart exakt hur mycket."
 • "Där samlade man ihop inte mindre än sextio stycken fulla 200-litersäckar med skräp och en container fylldes snabbt med skrymmande avfall som gamla cyklar, delar av kanoter, kylskåp och redskap för fiske och båtliv."
 • "Kritiserat avfall på väg mot Karlskrona"
 • "En kartläggning av priset för el, värme, avfall och vatten visar att det fortsatt finns enorma skillnader mellan landets kommuner."
 • "Illaluktande avfall hamnar inte i Karlskrona"
 • "Även kostnaden för att transportera brännbart avfall har ökat i Karlskrona med ungefär 40 procent per ton det senaste året."
 • "På 1950, 60, och 70-talet slängdes avfall från både hushåll och industrier på soptippen."
 • "- Det finns 940 00 fritidsbåtar i landet och de blir ju avfall någon gång och därför behövs det."
 • "I boken berörs allt från energi, transport och avfall."
 • "Totalt skiljer de sig 6240 kronor per år när det gäller el, vatten, värme och avfall."
 • "Stora mängder avfall exporteras olagligt från Sverige men det är oklart exakt hur mycket."
 • "Där samlade man ihop inte mindre än sextio stycken fulla 200-litersäckar med skräp och en container fylldes snabbt med skrymmande avfall som gamla cyklar, delar av kanoter, kylskåp och redskap för fiske och båtliv."
 • "Kritiserat avfall på väg mot Karlskrona"
 • "En kartläggning av priset för el, värme, avfall och vatten visar att det fortsatt finns enorma skillnader mellan landets kommuner."
 • "Illaluktande avfall hamnar inte i Karlskrona"
 • "Även kostnaden för att transportera brännbart avfall har ökat i Karlskrona med ungefär 40 procent per ton det senaste året."
 • "På 1950, 60, och 70-talet slängdes avfall från både hushåll och industrier på soptippen."

Ordet avfall har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom religion
vardagligt
religion

Vad betyder avfall inom vardagligt ?

rester (eller något annat oönskat, oanvändbart eller onödigt) som lämnas, slängs eller överges

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till avfall (inom vardagligt)

avfall har undergrupp (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till avfall (inom vardagligt)

Relaterat till avfall (inom vardagligt)

litenhet

gagnlöshet

öppning

grynighet

orenlighet

återstod

del

förbrukning

splittring

Ordet avfall inom religion

Översättningar (inom religion)

Engelska

Synonymer till avfall (inom religion)

Relaterat till avfall (inom religion)

oenighet

tvivel

vankelmod

ateism

avsägelse

gensträvighet

tillbakagång

irrlära

splittring

oredlighet

återfall

upphörande

Diskussion om ordet avfall

avfalla

avfaller
avföll
avfallit
Verb

Översättningar (inom religion)

Hur böjs ordet avfalla på svenska?

Presens: avfaller
Preteritum: avföll
Supinum: avfallit

Vad betyder avfalla inom generell ?

överge en trosuppfattning eller ideologi (utan att ansluta sig till ett tydligt alternativ)

Möjliga synonymer till avfalla

Relaterat till avfalla

avsägelse

splittring

brist på sammanhang

ateism

gensträvighet

tvivel

ovillighet

oenighet

vankelmod

oredlighet

Diskussion om ordet avfalla

avfallen

Adjektiv

Hur används ordet avfallen

 • "Nu tvingas hamnarbetare vaccinera sig för att kunna lossa avfallen."
 • "Forskare där har kartlagt 196 fall och studien visar att i endast åtta procent avfallen genomgick den dömde rättspsykiatrisk undersökning."
 • "– Nu kommer vi och hämtar avfallen i anslutning till fastigheten, vilket blir smidigare, berättar han."
 • "Det är massa plaster i avfallen som bildar giftiga ämnen."
 • "Kommunen upplever att företaget har hanterat avfallen på ett felaktigt sätt genom att förvara det i säckar utomhus."
 • "Bakgrunden till de stora importerna är att Sysav beräknar att avfallen i Skåne inte kommer räcka till för att man ska kunna elda för fullt på avfallsförbränningsverket och leverera den el och värme som efterfrågas."
 • "Förhoppningen med förbudet är att övergödningen av vattnen och bakteriemängden från avfallen ska minska."
 • "– Mängden har visst betydelse då de här avfallen kan innehålla föroreningar, säger Jan Brolund ( NP ), ordförande i bygg- och miljönämnden."
 • "Tar inte hand om avfallen"
 • "Direktivet är hårdast gentemot de farligaste avfallen."

Relaterat till avfallen

färglöshet

variation

svaghet

underlägsenhet

overklighet

tungsinthet

försämring

Diskussion om ordet avfallen